Bestillingsskjema for container privat

 

Det foretas kredittsjekk av nye kunder før utkjøring av container. Husk at farlig avfall og elektrisk avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall i en container.