Informasjon i forhold til Coronaviruset

Kjære kunde:

Vi drifter som vanlig, men med de anbefalinger som følger av FHO.

Vi kan bli berørt av skole og barnehagestenging og derav ha noe lenger responstid på tjenestene våre.

Vennligst ikke blokker containere og annet utstyr slik vi får tømt disse.

Vi har blant annet dagligvarebutikkene som kunde, og det vil være kritisk for de om det hoper seg opp med avfall

Ellers anmoder vi om sunn fornuft og god hygiene. 

Vårt administrasjonsbygg er stengt for besøkende, all kontakt bes tas på tlf eller e-post.

Se mer info på Facebook-siden vår eller i nyhetssaken.