Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Økning i CO2-avgift - Kildesortering blir viktigere

Publisert den 11.10.2023 av Sunn-Trans

Forbrenningsskatt til besvær eller kickstart for bedre sortering?

I statsbudsjettet for 2024 er det lagt frem en dramatisk økning i CO2-avgiften, eller forbrenningsskatten da. I Regjeringens forslag foreligger det en økning på avgiften på forbrenning fra 476,- til 882,- pr tonn.

Dette er jo direkte berørt på alle sin restavfallspris, og noe som fører til at restavfall blir dramatisk dyrere fremover.

La det være klart, dette er en dramatisk økning, og noe som gir aktørene i vår bransje store utfordringer. Nå venter vi fremover på endelig bekreftelse om det blir gjennomslag for dette i stortinget.

Her blir kildesortering helt klart nøkkelen fremover sier Markedssjef Per-Andre Olsbø. Nå er det viktigere enn noen gang for bedrifter å sortere ut alle verdier fra restavfallet som er mulig. Plast, treverk, matavfall, etc er jo egne fraksjoner som det både er lønt å sortere ut, og ikke minst er jo plast og matavfall lovpålagt å kildesortere.

1. Januar 2023 kom det lovkrav om utsortering av plastemballasje og matavfall. Nå når året begynner å nærme seg ferdig ser vi at bedriftene er veldig flinke å sortere ut dette. Lovkravet gjorde at vi som aktør måtte snu oss rundt og starte aktivt med dette, men bedriftene har vært positive til endringen, og det har gått over all forventning sier Per-Andre Olsbø. Vi har en stor kundemasse og har etablert egen matavfallsrute allerede fra januar av, og kundene snudde om og kom i gang umiddelbart.

Er du nysgjerrig på om din bedrift har beste avfallsløsning? Kontakt oss da så hjelper vi deg med dette

70121200 eller salg@sunn-trans.no