Om oss

Velkommen til våre nettsider!

Vi er en moderne gjenvinningsbedrift som har satt avfall og ressurser i fokus.
Vårt transportmatriell, vår store og allsidige containerpark og vårt gjenvinningsanlegg på Flatholmen sikrer våre kunder en effektiv og rasjonell avfallshåndtering. Vi tar imot alle avfallsfraksjoner og vi utfører alle typer transporter.
Vårt største aktivum er imidlertid våre medarbeideres kompetanse. Gjennom samarbeid med våre kunder kan de bidra til effektive og miljøriktige løsninger.
Vår målsetting er klar: Mest mulig avfall skal resirkuleres og igjen bli til nye produkter. På denne måten er vi med på å gjøre avfall til ressurs.

Ta kontakt med oss slik at ditt avfall kan bli en ressurs!

Våre åpningstider er: 07.30 – 16.00

Litt om vår bakgrunn

Odd Østen Hurlen startet med containerservice i Ålesund i 1972, etter at han hadde arbeidet noen år i Oslo og sett det praktiske i å bruke containere til avfallshenting, noe som dengang ikke fantes i Ålesund.
Han begynte med en bil og femten containere, og idag teller vi 12 biler, over 800 containere og 24 ansatte.
Han drev containerservice i tillegg til sitt arbeid som daglig leder for Nortrail avd. Ålesund.
Siden kjøpte han avdelingen, og navnet ble SUNN-TRANS.
Utviklingen gikk sin gang, og containerutleie og avfallsbehandling ble en større og større del av driften, og idag er SUNN-TRANS en moderne miljøbedrift som tilbyr alle tjenester innen avfall og gjenvinning.
Vi fikk konsesjon for drift av gjenvinningsanlegg i 1990, som det første i Møre og Romsdal.

Den første tiden gikk kommunikasjonen mellom biler og kontor på radiotelefoni, men idag får bilene ordrer med ordrenummer for hver kunde sendt direkte fra kjøreleders datamaskin. med dette får han all nødvendig informasjon for å kunne betjene våre kunder på en effektiv måte.