Gjenvinning

Avfall

Vårt sorteringsanlegg på Flatholmen tar i mot avfall fra næringslivet i Ålesund og nabokommunene. Istedenfor å la avfallet havne på fyllinga, sorteres avfallet slik at det kan gjenvinnes. Avfallet sorteres i ulike grupper som papp, papir, glass, trevirke, metaller, fyllmasse, hvitevarer og EE-avfall. Det utsorterte avfallet blir resirkulert, kompostert eller utnyttet som energi.

Målet er at minst mulig avfall skal havne på fyllinga.

Anlegget har en sorteringslinje og ballepresse for papp og papir.

Anleggets kapasitet er 10.000 tonn avfall pr. år. Dette tilsvarer ca. 20 lastebillass avfall pr. dag.

Alt avfall veies inn og ut fra gjenvinningsanlegget.

Alle biler må på vekta. Vekta er levert av Scanvægt Norge, som også leverer programvare som registrerer alle typer avfall. Data fra vektprogrammet sendes gjevnlig over til containerstyringsprogrammet som setter containerleie, kjøring/tømming og avfallstype inn på samme faktura.