Vi bygger ny vekt!

I disse dager invier vi vår nye vekt. Det er 2 stk 12m vekter der vi har innveiing på den ene og utveiing på den andre. Dette for å unngå kø og tidhefte. Det blir ny pragramvare fra Scanvægt og ny PC på denne funksjonen. Samtidig flytter vi kundemottaket til nybygget østover i en nybygd lukket betalngs-sluse. Den ene kjørelederen betjener vekta. Begge kjørelederne vil da bli sittende der østover.