Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best.

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Utsortering av matavfall fra nyttår 2023

Publisert den 18.11.2022 av Per-André Olsbø

Matavfall til materialgjenvinning

Utsortering av matavfall

1. januar 2023 innføres strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall. Kravene gjelder for hele Norge, og omfatter alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall.

Les mer under kapitell 10a. Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallsstyper.

 

Hva menes med husholdningslignende avfall?

Husholdningslignende avfall er i denne sammenheng matavfall og plastemballasje. Avfall som ligner den type som oppstår i eget hjem.

Hva er de viktigste endringene?
  • Alle næringskunder som produserer husholdningslignende avfall må utsortere dette.Skal IKKE lenger kastes med restavfall.
  • Næringskunder som benytter landbruksplast, må utsortere dette.
  • Alle kommuner får krav om at matavfall, park-/hageavfall og plastavfall skal sorteres ut å gå til materialgjenvinning.
  • Avfallsmottak må sørge for materialgjenvinning av disse avfallstypene.

Regelverket for emballasje og emballasjeavfall skjerpes også, og her ser du de viktigste endringene innen dette:

  • Avfallsmottak og returselskap får krav om at mer emballasjeavfall, og da særlig plastemballasje, skal materialgjenvinnes fra 2025.
  • Reperasjon av kassert treemballasje for ombruk.
  • Endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv.

Hva betyr dette for meg som bedrift?

Dette fører til at de som har tilsvarende slikt avfall får egen henting på dette. Det blir eget utstyr og egen rute for innhenting av matavfall. Dette vil også fremgå av statistikker til bedriftene slik de kan ha sporing på mengde levert.

 

Er du nysjerrig på hva dette betyr for din bedrift, ønsker mer info om prosessen eller har generelle spørsmål så ikke nøl å ta kontakt med oss.

Tlf: 70121200 eller mail container@sunn-trans.no eller salg@sunn-trans.no


 

Link til lovkravet fra Avfall Norge: 

https://avfallnorge.no/bransje...